Välkommen till PUK!

PUK är en psykologmottagning specialiserad i djupgående och snabbt utförda utredningar. Därutöver arbetar PUK med behandlingar, konsultationer och undervisning.

PUK:s utredningar har en påskyndande effekt på patientens möjligheter att åstadkomma förändringar i sitt liv, lösa aktuela problem och uppnå bättre hälsa. Alla typer av psykologiska svårigheter kan utredas. Utredningens resultat utgör därefter grund för problemets åtgärdande.

Personer som söker psykologisk utveckling utan att känna sig sjuka erbjuds vägledning, antingen generell eller riktad mot specifika mål.

Klienterna träffar inte varandra i samband med sina besök.

För mer detaljerad beskrivning av PUK:s tjänster se knapparna:
Individärenden - för individer och individuella ärenden,
Konsultuppdrag - för företag och organisatioer,
Undervisning - för både företag, organisationer och individer.

Hjärtligt välkommen

Maria Pawlowski
Legitimerad psykolog
Fil mag i humanistisk psykologiNyttiga länkar:

Psykologförbundet
Kvinnojourer i Kronoberg